Мэдээ

Гадаад төрхөндөө хамгийн их өөрчлөлт хийсэн А.Хишигдалай

Дуучин А.Хишигдалай анх UBS телевизийн шоу уралдааны бяцхан оролцогчийн нэг болон үзэгч олонтой анх танилцаж байсан бол одоо хэдийнэ нас бие гүй.цсэн за.луу уран бүтээлч болсон билээ.

Зал.уусын ду.ртай хэд хэдэн уран бүтээл гаргаж, улмаар реппер зал.уутай хэсэг хугацаанд ха.йр сэт.гэлийн холбоо үүсгэж байв. Мөн гэр бү.лтэй гурван хүүх.эдтэй за.лууг гэр бү.лээс нь са.лгаж х.амт ам.ьдарч байгаад са.лсан юм. Үүнээс хойш э.рчүү.дтэй ха.йр сэт.гэлийн холбоо нэг ч үү.сгээгүй нь магадгүй энэ сал.алт нь түүнд маш олон зүйл ух.аар.уулсан ч байж болох юм.

Харин х.айр сэ.тгэлээ шинээр олсон гэх жиг жуг я.риа байдаг ч одоог хүртэл баталгаажуулаагүй тэрбээр чөлөөт цагаа өөрийн бие гал.бираа хөгжүүлэхэд ихээхэн зарцуулдаг буюу гадаад төрх.өндөө хамгийн ихээр өөр.члөлт хийсэн залуу уран бүтээлчийн нэг гэж ч хэлэгддэг юм байна.

Хамгийн сүүлд өөрийн цахим орчинд шинэ хө.хтэй болсон талаараа дуулгаж зу.раг та.вьж байсан юм

Related Articles

Back to top button