Мэдээ

Б.Энхбат: “No naadam”-ыг зо.хион байгуулсан хүмүүсийг э.рэмдэ.глэнэ…

Үн.дсэ.рхэг үзэлтэн, Хонхэрээдийн Б.Энхбат сэтгүүлчдэд хандан, мэдээлэл хийв. Энэ үеэрээ тэрээр үндэсний их баяр наадмын өмнө Төв талбайд жагсаал зохион байгуулсан “No naadam” хөдөлгөөний тухай: “Даяар Монгол” хөдөлгөөнөөс хэвлэлийн хурал хийх болсон шалтгаан нь үн.дсэ.рхэг үзэлтэй хөдөлгөөний тэргүүлэгчийн хувьд, мөн “Даяар Монгол” хөдөлгөөний нийт гишүүдийн зүгээс хариуцагчгүй, хо.хир.огчгүй гэдэг шалтгаанаар г.эмт хэ.рэгтн.үүдийг ца.гаа.тгаж, Монголын ард түмнийг өд.өөн ха.тгаж ту.рхи.рсан, ху.уль бус хэ.ргүүдийг нь хэ.рэгсэхгүй болгож байгааг эс.эргү.цэж байна.

Эдгээр үйлдлийн нэг болох “No Naadam” буюу Монгол Улсын тусгаар тогтносон баярыг тэмдэглүүлэхгүй гэсэн жа.гсаал цу.глааныг зохион байгуулсан хүмүүстэй холбоотой мэдээллийг хүргэх, эдгээр хүмүүстэй холбоотой хэ.ргийг ха.риуцагч, хо.хи.рогч байхгүй гэдэг шалтгаанаар хэрэгсэхгүй болгохоос урьдчилан сэ.рги.йлж, албан ёсоор “Даяар Монгол” хөдөлгөөн, хөдөлгөөний тэргүүн Хон хэрэйд Б.Энхбат би хо.хир.огч, ха.риу.цагч, нэх.эмж.лэгчээр энэхүү мэдэгдлийг гаргаж байна. ТЕГ, ЭЦГ, Кибер г.эмт хэ.рэгтэй тэмцэх газруудад албан ёсоор шаа.рдлага, хо.хирог.чоор нэ.хэм.жлэх өгсөн. 7-р сарын 11, 12 гэдэг бол Монгол үндэстний, Монголын үн.дс.эрхэг үз.элтн.үүдийн баяр. Өлгийтэй нялхсаас эхлээд өтгөс буурлууд хүртэл тэмдэглэдэг. Зөвхөн 1921 оноос биш 2000 жил тэмдэглэж байгаа Тусгаар тогтнолын агуу баяр. Гадаад улсын намын бэлгэдэл болсон шар далбаан дээр наадам тэмдэглүүлэхгүй гэж Монголын ард түмний гарын үсгийг зуруулж, Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг үг.үйсгэ.сэн оролдлого хийсэн. Энэ цуглаанаас хойш маш олон хоног “No Naadam” хөдөлгөөний мэдээллийн араас хө.өцө.лдөж явлаа.

Энэ “No Naadam” хөдөлгөөн үүсэх болсон шалтгааныг МСДН-ыг үүсгэн байгуулагч Баабар буюу Б.Батбаяр анх санаачилсан. Энэ хүн маш олон удаа сонин сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд Монгол улсад 7-р сарын 11-нд ю.у ч болоогүй, 1921 оны 7-р сард Нийслэл хүрээнд хэд хоног үргэлжилсэн бороо ороод, ар.хи.чин, лу.йвар.чин, мө.рийтэй то.глоом.чин Д.Сүхбаатар гэдэг хүн хэдэн цэ.ргээ да.гуулж Туулын хөвөөн дээр бургас ца.вчс.аныг баяр гэдэг. Тийм учраас энэ бол тусгаар тогтнол биш гэж бичсэн нь шинэ үеийнхний түүхийн мэдээлэлд сө.ргөөр нөлөөлсөн. Үнэн хэ.рэг дэ.эрээ 7-р сарын 10-нд Сюй Шү Жаны Засгийн газрыг татан ун.ага.аж, тамгыг нь ху.раан аваад 7-р сарын 11-нд Шинэ Засгийн газар байгуулсан баяраа тэмдэглэсэн. Энэ түүхийг шинэ үеийнхэн мэддэг байх ёстой. “No Naadam” хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан “ЗОН”-ын дарга Э.Одбаяр, Т.Бат-Оргил, С.Эрдэнэ, ард нь байгаа Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдорж, Х.Баттулга болон тэдний хүмүүс тодорхой үй.лдлээр ө.дөөн ха.тгаж ту.рхи.рсан байж болох баримтуудыг би олж авсан. Эдгээр баримтыг бид эхлээд ТЕГ, ЦЕГ-т өгч шалгуулна. Эдгээр байгууллага а.рга хэмжээ авахгүй бол Монгол Улсын Засгийн газарт ха.ндана.

Засгийн газар арга хэмжээ авахгүй бол “Даяар Монгол” хөдөлгөөний гишүүд бид өөрсдөө тэр ху.уль зө.рчиж байгаа иргэдийг ба.рьж аваад, эр.эмд.эг зэ.рэм.дэг болгоод, хувийн хариуцлагын арга хэмжээ авах болно гэдгээ албан ёсоор тунхаглан за.рлаж байна. Тэгэхээр ТЕГ, ЦЕГ арга хэмжээ авахгүй бол Монгол Улсын Засгийн газарт хандаад, Засгийн газар арга хэмжээ авахгүй бол бид тэр хүмүүсийг э.рэмд.эглээд, та.хир ду.туу бо.лгоод ор.хи.но шүү. Үүний төлөө Хон Хэрэйд овогт Б.Энхбат миний бие болон манай залуучууд я.л авч болно. Монгол Улсад га.дны сан.хүүжи.лтээр өнгөт х.увьсга.л хийхэд бэлэн болчихсон байгаагийн илрэл бол “No Naadam” хөдөлгөөн.” гэв.

Related Articles

Back to top button