Мэдээ

Хоол тэжээлийн цочмог ду тагдалтай, ту раалтай хүүхдүүд олширчээ

 “Хүнс тэжээлийн дэмжлэг олгох журам хугацаа, нөхцөл, х.я.н.а.л.т, хариуцлагатай болсон. Хаустай, хоёроос дээш тээврийн хэ рэгсэлтэй, 200-с дээш малтай хүмүүсийг шууд хасна. Харин хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр э р хлэх боломжтой хүмүүсийг нэн тэргүүнд сургах, ажилд з.у.у.ч.л..а.х, зүгээр л мө нгө олгоод орхих биш, харин ту слан дэ мжиж т.у.л.ж ажиллахыг э.р.м.э.л.з..э.н.э хэмээх мэдээллийг манай сайт оруулсан билээ. Харин Нийслэлийн э р ү үл мэндийн газрын ажилтан б ү сгүй өөрийн цахим хуудаснаа ийнхүү бичжээ.

Өнөөдөр Монгол улсын аль нэг өнцөг буланд хоол тэжээлийн ду тагдалтай, ту раалтай хүүхдүүд байсаар байхад зо рилтот бү лэгтээ хүрч ча дахгүй байгаа “хүнсний талон” гээчийг булаан авч байгаа эрхэм хүндэт га.хайн.ууд, Ш у драга бус ху.ваари.лалт хийж бгаа тө рийн албан хаагчид, дарга нар, Түүнд нь хамрагдсан ч хүүхдэдээ өгөх хоолоо а рхиар солиод уучихдаг эцэг, эхчүүдээ.. Энэ бол тун саяхны бодитой зураг.. Африкийн аль нэг орны хүүхэд биш. НҮБХС-ийн дэмжлэгтэйгээр НЭМГ-аас нийслэлийн хэмжээнд “Хоол тэжээлийн ц о чмог ду.тал”-тай бага насны хүүхдүүдийг илр.үүлэн, э м чилгээнд х.а.м.р.у.у.л.а.х ажлыг эхлүүлээд жилийн хугацаа өнгөрчээ..

Нэг ч болтугай хүүхдийн жинг 500граммаар ч болтугай нэмэгдүүлэх гэж бид з орин, олон хүн х.ү.ч хөдөлмөрөө зо риулан ажилладаг юм.. Үүнийгээ их буя нтай ажил хийж бгаа гэж бид итгэдэг.. их л хэ рэгтэй ажил гэж боддог.. Нилээд хүүхдийг ч жинг нь нэ.мэгдүү.лж, эр.vvлжүү.лж чадсан амжилттай ажиллаж бгаа..  (Бага насны хүүхдийг ийм бдалд хүргэх нилээдгүй шалтгаан бдаг боловч хамгийн гол шалтгаан нь “хоол тэжээлийн цо чмог д.у.т.а.л” Нэрнээсээ ойлгомжтой бгаа биз дээ тэ..??) Гэтэл байртай, хаустай, 2 машинтай, 200 малтай хүмүүс авч байдаг.. Ядаж бтал бүгдээрээ илүүдэл жинтэй бгаа даа.. гэснээс эргэн тойрон, ойр хавь, хөрш айлд чинь жингийн а лд агдалтай хүүхэд байвал #өрх, #дvvргийн эрvvл мэндийн төвдөө заавал х.а.н..д.а.а.р.а.й гэж дамжуулаарай..

Жич: Бодит байдал ийм байгааг л илэрхийлсэн юм.. Ямар нэг ту сл амж, дэ мж лэгийн утга санаа а.г.у.у.л.а.а.г.ү.й болно. Энэ ажил маань манай Нийслэлийн Э рү үл мэндийн газрын үндсэн ажлын 1 тул бид х.ийс.ээр л байх болно..

Related Articles

Back to top button