Мэдээ

Э.Одбаяр: Хазар Монголчууд хүнд байгаа үед дүрвэгсдийг авахад буруудахгүй

ЗОН-ын дарга Э.Одбаяр, “Монгол хүн монгол хүндээ тусалъя” ТББ-ын тэргүүн Ч.Мөнхбаяр тэргүүтэй иргэд Афганистанд байгаа Хазар иргэдийг Монгол улсад авчрах асуудлаар төрийн 3 өндөрлөгт х.ү.с.э.л.т хүргүүлж байгаа талаараа хэвлэлийн хурал хийж, мэдээлэл хүргэлээ. Уг х.ү.с.э.л.т.и.й.г бүрэн эхээр нь хүргэж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Монгол Улсын УИХ-ын дарга Г.Занданшатар, Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ нарт

2000-аад оноос хазарачууд хэмээх бид бүхний ахан дүү түмэн олны ажиг сураг дуулдаж. Найрамдал нөхөрлөлийн эх тавигдсан. Өнөөдөр Афганистан улсад террорист Талибан б.ү.л.э.г з.э.в.с.г.и.й.н х.ү.ч.э.э.р засгийн э.р.х.и.й.г б.ул.а.а.ж, ха.рг.ис д.эгл.эмээ тогтоогоод байна. Хазара нарын ардын баатар Баба Мазаригийн хөшөөг д.э.л.б.э.л.с.э.н. Эрчүүдийг нь б.а.р.и.в.ч.л.а.х, э.м.с о.х.и.д.ы.г бүртгэн о.л.зо.л.ж авах, эд хөрөнгийг д.э.э.р.э.м.д.э.х гээд б.а.л.м.а.д явдлуудыг талибууд хазара нарын нутагт ү.й.л.д.э.ж байгаа нь дуулдаж байна. Хазара хүмүүс өөрсдийгөө монгол, Чингисийн цэргүүдийн хойчис гэдэг, монголчууд болон Монгол оронд маш их элэгтэй хүмүүс юм. Ийм бидэнд халуун дулаан итгэл сэтгэлээр х.а.н.д.д.а.г хүмүүстэй бид найрамдал нөхөрлөлийг дээд зэргээр хөгжүүлэх хэрэгтэй нь ойлгомжтой.

Афганистанд хазаруудын эсрэг Абдуррахман хааны геноцид, талибануудын 2001 онд Бамиан мужийн Якауланг тойрогт үйлдсэн х.я.д.л.а.г.а зэрэг олон х.а.р.г.и.с.л.а.л үйлдэгдэж ирсэн. Хазара нар байнгын д.а.р.а.м.т, я.л.г.а.в.а.р.л.а.н г.а.д.у.у.р.х.а.л.т, т.е.р.р.о.р.и.с.т х.а.л.д.л.а.г.ы.н з.о.л.и.ос болж ирсэн. Ийм явдал давтагдахгүй гэх газаргүй. Хазара биш хүмүүс Афганистанаас з.у.г.т.а.ж байхад хазара нарт юу тохиолдож болох вэ? Учир иймд, монгол цустай, бид бүхний элгэн садан хазара түмний дү.рв.эгчдийг үндэсний юм уу олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн Монгол улс цаг алдалгүй хүлээн авах шаардлагатай байна. Хазара хүмүүс ажилч хичээнгүй, манай улсад нэвтрүүлэх хөгжүүлэх шаардлагатай ажил мэргэжпийн дадлагатай, даруу төлөв, Монголчуудтай ижилсэн нийгэмших сонирхолтой хүмүүс юм. Тэд манай нийгэм, эдийн засагт маш их эерэг нөлөө үзүүлж чадна гэдэг нь ойлгомжтой. Монгол улсад хазарачуудын эрх з.өр.чиг.дөх, тэднийг я.лгав.арлан га.дуур.хах асуудал байсан. 2016 оноос манай эрх бүхий байгууллага Монгол дахь хазара нарыг үндэсний аюулгүй байдалд (ҮАБ) -д аюултай гэж үндэслэлгүйгээр, х.уу.ль бусаар тодорхойлсон гэдгийг дуулсан. Улмаар Гадаадын иргэн харьяатын газарт (ГИХГ)-т хандан, тэднийг магистрт сургалгүй гаргах, цаашид эс хүлээж авах, их дээд сургуулиудад хазара оюутан сургахгүй байх, манай дипломат төлөөлөгчийн газруудад хазара хүмүүст аль болох виз өгөхгүй байх зөвлөмжийгөгч, тэд нь хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ бол тодорхой угсаатны эсрэг я.лга.варл.ан га.дуур.хах, ра.си.ст бодлого гэж харагдахаар байгаа.

Хазара нарыг хө.өж гаргагчид “те.ррори.змын а.юул.тай” гэж аян шалтаг хэлдэг юм билээ. Тэд терроризмын хо.хи.рогч болж, те.ррор.измын эсрэг энхийн тэ.мц.эл хийж ирсэн ард түмэн болохоос, бусдад а.юул за.на.лыг, тэр тусмаа те.ррори.змын а.юул за.налыг учруулдаг ард түмэн биш юм. Хазара хүмүүс монголчуудтай найрамдал нөхөрлөлөө бэхжүүлэх үйлсэд 150 000 доллар цуглуулж, хөрөнгө оруулалт хийхэд түүнийг нь манай улсын иргэд за.лил.ан үгүй болгосон но.цт.ой хэ.рэг 2016 онд гарсан. Хазарачууд үүнд ня.цаж мо.хол.гүй ахин 600 000 доллар цуглуулж, хөрөнгө оруулалт хийхэд манай өөр бү.лэг иргэд за.ли.лж за.вш.сан хэ.рэг 2017 онд гарсан. Ингээд, 750 000 долларыг хоёр удаагийн үйлдлээр за.лил.аад байгаа ч, г.э.м бу.руутн.ууд хариуцлага хүлээсэн, мөнгийг буцааж өгсөн зүйл үгүй. Хазарачуудыг бүгдийг нь х.ө.ө.ж гаргасан нь үүнтэй холбоотой ху.йвал.даан биш биз дээ гэж аргагүй бодогдож байна. Монгол улс хазарачуудаас өөрийгөө бүрэн “цэ.вэр.лэж”, нэг ч хазара хүнгүй болсон, нэг ч хазара хүн оруулдаггүй, хазарачуудыг хо.ригло.сон, хазарачуудын э.с.р.э.г бодлоготой анхны улс гэгдэхээр болсон нь ха.рамса.лтай. Үүнийг засаж залруулахгүй аваас бид бүхэн талибуудаас я.л.г.а.р.н.а гэж үү?

Ингээд Монгол улсын төрийн өндөрлөгүүдэд хандан: 1-рт, хазара дүрвэгч нарыг авах талаар ши.йд.вэр гаргаж хэрэгжүүлэх,2-рт, хазара нарын Монгол улсад ирэх, сурах, ажиллах эрхийг нээж, хазарачуудыг үндэсний аюулгүй байдалд а.юул.тай гэсэн х.уу.ль бус зөвлөмжийг хү.чин.гүй болгох, 3-рт, хазара нарыг за.лил.сан н.о.ц.т.о.й хэ.ргүүдийг анхааран х.уу.ль ёсоор ший.двэрлүүл.эхийг хүсье.

Related Articles

Back to top button