Мэдээ

“Чам дээр буух хайрын буулт” киног үзсэн өсвөр насны 6 хүүхдийг 5 жил хөдөлмөрийн лагерт хорихоор боллоо

Хойд Солонгосын эрх баригчид Өмнөд Солонгосын киног тараах болон үзэхийн эсрэг авах арга хэ.мжээгээ ча.нгатгаж байгаа энэ үед Хойд Солонгосын Нампу хотод Өмнөд Солонгосын олон ангит киног нуу.цаар үзэж байгаад ба.ривчлагд.сан зургаан сурагчид я.л оноо.сон гэж эх сурвалж мэдээллээ.

Daily NK-ийн эх мэдээлснээр энэ сарын хоёрны өдөр Нампу хотын 1-р сургууль дээр 12-р ангийн хоёр эрэгтэй сурагч 11-р ангийн дөрвөн эмэгтэй сурагчтай хамт Өмнөд Солонгосын кино болон олон ангит киног үзэж байгаад ба.ригдаж тэдний ш.үүх ху.рлыг нээлттэй явуулжээ.

Ш.үүх ху.ралд тус зургаан сурагч оролцохдоо гартаа дө.нгөтэй э.рүүд.эн шүү.лгэс.ний улмаас н.үүр болон би.еийн бүх х.эсэг нь х.ө.х н.я.ц бо.лсон байдалтай индэр дээр гарч ирж тэдний дэргэд эцэг эх нь зогсож сургуулийн багш сурагчид ш.үүх ху.рлыг үзжээ.


Тус сурагчдыг өнгөрсөн жилээс эхлээд энэ жилийн 3-р сар хүртэл 120 анги Өмнөд Солонгосын бүрэн хэмжээний кино болон олон ангит киног үзсэн гэсэн байна. Хо.риотой зүйл үзэхээс гадна эргэн тойрны сурагчдаа у.руу та.тсан хэ.ргээ хүлээхгүй байгаа учир ха.туу ший.тгэхээр болжээ. Ингээд тус сурагчдад хөдөлмөрийн лагерт 5 жил хо.рих я.л шүү.хээс он.оолоо.


Хойд Солонгост, Өмнөд Солонгосын кино, бичлэг, ном зохиолыг үзэх болон бусдад тараах хуу.лиар хо.риотой бөгөөд х.ууль зө.рчвөл хөдөлмөрийн лагерт насаар нь хо.рихоос эхлээд ц.аазаар авах хүртэл ха.туу ший.тгэлтэй байдаг ч дээрх сурагчид насанд хүрээгүй хүүхдүүд учир арай хө.нгөн я.л он.огдуул.сан бололтой.

Related Articles

Back to top button