Мэдээ

Коронавирусний улмаас хоёр сартай нярай ам.иа а.лдлаа

Өнгөрсөн 24 цагт ХӨСҮТ болон бусад салбар лабораториудад 10439 хүнд шинжилгээ хийхэд 2432 тох.иолдол бат.лагджээ. Ингээд улсын хэмжээнд нийт бат.лагдсан тох.иолдлын тоо 109 694 болов. Батлагдсан тох.иолдлууд  дотроо дотоодын хал.двар 2428 /нийт 108 880/, эрүүл мэндийн салбараас гурав /211/, зөөв.өрлөгдсөн нэг /555/ тохиолдол бүртгэгджээ. Нийт батлагдсан тохиолдлын 1519 /86 609/ нь нийслэл Улаанбаатарт, үлдсэн 909 /22271/тох.иолдол нь орон нутагт бүртгэгджээ. 13 хүн н.ас б.арж, нийт н.ас бар.алт 518 боллоо. 1207 /69 958/ хүн эдгэрчээ.


ЭМЯ-ны хэвлэлийн төлөөлөгч Б.Ууганбаяр: 10439 хүнд шинжилгээ хийхэд 2432 хүнээс хал.двар илэрлээ. Дахин 13 хүн ам.иа а.лдаж нийт н.ас ба.ралт 518 боллоо. Халдварт өртөж 2 сартай нэг нярайгаас 80 хүртэл насны нийт 13 хүн ам.иа а.лдлаа. Нас ба.рсан иргэдийн гэр бүлд, гүн эм.гэнэл илэрхийлье. Гэлээ…

Related Articles

Back to top button