Мэдээ

ЦЕГ: Нярайг идсэн гэх муурны ходоодонд хамрын салст …

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур суманд хоёр сартай нярайн хамрыг муур гэ.мтээснээс болж а.м.иа а.лджээ. Ца.гдаагийн байгууллагаас уг хэ.ргийг тодруулахад “Тухайн хэ.рэг  го.мдол мэдээллийн шатанд явж байна. Муурын ходоодонд нярайн хамрын салст бий эсэхийг дурангаар харна.

Тухайн хэ.рэгт муур хамаатай юу эсвэл өөр хү.чин зүйлээс болж н.а.с ба.рсан эсэхийг тогтооно” гэв.   Уг хэ.рэг өчигдөр 21 цагийн орчимд болсон бөгөөд зо.лбин муур ня.райн хамрын са.лстыг и.дсэн аж. Мөн нярайн нүүрэнд олон тооны хумсны ша.рх үүссэн байжээ.

Хэ.рэг явдлын талаар тодруулахаар Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын ЗДТГ-тай холбогдоход ямар нэгэн мэдээлэлгүй байлаа. Ард иргэдийг зэ.рлэг муур, нохойг нярай хүүхдээс хол ба.йлгах.ыг ца.гдааг.ийн байгууллагаас сэ.рэмжлүүллээ. 

Related Articles

Back to top button