Мэдээ

Давс цацаж халтиргааг улам нэм….

Зам тээврийн o’coл жилээс жилд буурахгүй байгаа. Тэгвэл зам тээврийн o’coл гаргахад бидний төдийлөн сайн мэддэггүй нэг хү.чин зүйл нь бол өвлийн улиралд замын ха.лтиргаа гулгааг багасгах зорилгоор ашигладаг давс юм. Цацагдсан давс нь авто замд халтиргаа үүсгэж

, улмаар зам тээврийн o’coл гаргах шалтгаануудын нэг болоод удаж байна. Давс, бодисыг бол олон оронд ашигладаг. Тэгэхдээ хөгжилтэй орнууд бол авто замын цасаа зам техник ашиглаж цэвэрлэдэг. Харин Монголд бол хүн л цэвэрлэдэг.

Энэ хоёрын хооронд маш том бүтээмжийн ялгаа гарч байгаа юм. Дээрээс нь гаднын орнууд давс ашигладаг ч ус зай.луулах шугам маш сайн хөгжсөн байдаг учир хайлсан давс, бодистой ус нь ус зaйлyyлax шугамаараа гараад явчихдаг.

Манайд бол тийм боломж байхгүй цацсан давс замд удаан хугацаанд байснаас буцаад оройн цагаар замын ха.лтиргаа үүсгэх нөхцөлийг бий болгодог байна. Жишээ нь цацсан давс бодис дээр зуны дугуйтай хөдөлгөөнд оролцвол ша.рвалт үүснэ.

Үүнээс болж хөдөлгөөнд оролцож зам тээврийн o’coл хэ.рэгт өртөж байгаа тохиолдол мөн их бүртгэгдэж байна. Үүний улмаас иргэд эд хөрөнгө, эрүүл мэндээрээ xo.xиpч байгаа хэдий ч о’cлы’н шалтгааныг хурд хэтрүүлснээс үүдэлтэй гэж албаныхан тайлбарлана.

Гэтэл өглөө, оройдоо зам дээр толь шиг мөстсөн зам дээр машин байтугай явган хүн явахад бэрх, хүүхэд хөгшидийг бол дурдаадч хэрэггүй болдог нууц биш.

Related Articles

Back to top button