Мэдээ

олон нийтийн сүлжээнээс болж а.миа хо.рло.сон хүүхдүүд…

УИХ дахь Хvчиpxийллийн эсрэг лобби бүлгийн ахлагч, УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан нэгэн ярилцлагадаа: Хөгжингүй орнууд цахим орчинд хүүхэд, хүний эрхийг хамгаалах хуулиа аль хэдийн батлуулсан.-2020 онд 8-13 насны 16 хүүхэд, 14-17 насны 23 хүүхэд

а.м.иа хо.рло.сон бол 2021 он гараад 8-13 насны 18 хүүхэд a.м.иa xo.pло.сон тоон мэдээлэл байна. Шалтгааны дийлэнх нь цахим га.дуурхал эзэлдэг гэдгийг тогтоочихсон. Яагаад гэвэл шилжилтийн үед ирж байгаа да.рамтыг дааж гарах маш хэ.цүү.

Бидний хүүхэд настай ха.рьцуулах юм бол цахим орчин дахь га.дуурхал ямар ч хил хязгаар, хүний тоо, хамаатан садан, багш, гэр бүл, улс орон хамаарахгүй хүүхдийг да.рамта.лж байна. Монгол Улсын фэйсбүүк, тик ток, интернет хэрэглэгчийн тоо нь

өөрийнхөө улс орны хүн амьтай харьцуулахад дэлхийд 10-т, Азидаа эхний тавд байна. Цахим орчинд гадуурхалд өртөж буй хүүхдүүд гаднаас нь ямар ч шинж тэмдэггүй байдаг учраас эцэг эхчүүд санаа зо.вдоггүй. Гаднаас нь харахад бүрэн бүтэн, ша.лбар.сан,

нүүр ам нь хө.хөрс.өн, хувцас хунар нь урагдсан, ул мөр байдаггүй. Гэтэл дотроо гаднах хv.чиpxийлл.ээс илүү зүрх сэтгэл нь ша.нал.сан, өөртөө итгэлгүй болсон, ган.цаард.сан хэ.цүү байдалд ордог учраас өсвөр насныханд маш х.үнд. Үүнд х.ууль гарахаас гадна цахим орчинд ха.рилцаж, биеэ авч яваа томчууд бидний үлгэр дууриалал маш их үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. гэжээ

Related Articles

Back to top button